Energianalyser

En analys är det bästa sättet att få kontroll på vilken energi som köps in och vad den inköpta energin används till.

Fartygstermografi

Termografi som en del av det förebyggande underhållet inom sjöfarten och är oerhört effektivt.

Mätningar

Undersökningen syftar till att bestämma arten av problem och på vilket sätt problemen påverkar innemiljön.

Värmekamera

ser sådant som dina ögon normalt inte uppfattar, t ex elfel eller bristfällig isolering i byggnader.

about image

Välkommen till Energimedia

Energimedia erbjuder värmekamera-besiktningar, energiberäkningar, analyser, mätningar och rådgivning.
Vi ger oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön och sparar pengar.

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

Om oss

Energianvändning i hemmet

I Sveriges bostäder används den största delen (ungefär 60 procent) av energin till uppvärmning, och resten till hushållsel och varmvatten i lika delar.

60%

UPPVÄRMNING

20%

VARMVATTEN

20%

HUSHÅLLSEL

Våra tjänster

Energi analys

Vi gör en mer ingående kartläggning av byggnadens energianvändning.

Läs mer

Termisk komfort

Att klimatet inomhus inte medför obehag för oss.

Läs mer

Mätningar

Hitta problem och på vilket sätt problemen påverkar innemiljön.

Läs mer

Värmekamera Bygg

Otätheter som ger upplevelse av drag eller kallras

Läs mer

Värmekamera El

El-termografi förebygger bränder och driftstopp

Läs mer

Värmekamera Industri

Förebyggande underhåll inom industriella tillämpningar

Läs mer