VÄLKOMMEN TILL Energimedia

Energimedia Göteborg AB

Vi erbjuder mätningar, värmekamera besiktningar, energiberäkningar, analyser, rådgivning och utbildning som hjälper dig att spara energi.

Energibesparing

Energianalyser

För en befintlig byggnad ger en energianalys mycket information om byggnadens status och utgör grunden för energiförbättringsåtgärder och förslag på energibesparingar. Energianalyser omfattas alltid av platsbesök och en okulär besiktning.

Flir T420

Värmekamera

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning). Värmekamera fotografering/ termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

Certifierad termofraför

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF norm 1031:2.
Certifierad termograför SBSC Nr: 18-654

Värmekamera

Värmekamera

Certifierade

Certifierad värmekamera

Erfarenhet

Sedan 2004

Specialist

Specialist

Servicenivå

Service

Servicenivå

Vår service

Miljöpolicy

Miljö

VÅRA TJÄNSTER

Energi analys

Energi analys

Vi gör en mer ingående kartläggning av byggnadens energianvändning.

energikartläggning

Energikartläggning

Kontroll på vilken energi som köps in och vad den inköpta energin används till.

Mätningar hus

Mätningar

Den övergripande undersökningen syftar till att bestämma arten av problem.

Termisk komfort

Termisk komfort

Termisk komfort är ett begrepp som används för att beskriva hur ett utrymme upplevs.

Dreving

Byggnadstermografi

Energibesparingar och trivsammare inomhusklimat. Byggfusk identifieras.

El fel

Eltermografi

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger.

Termografi industri

Industri termografi

Industriell termografi som en del av det förebyggande underhållet.

Värmekamera båtar

Sjöfarts termografi

Som en del av det förebyggande underhållet inom sjöfarten och onödiga driftstopp undviks.