Hem   /   El-termografi

Eltermografi

Värmekamera besiktning

Förebygger bränder och driftstopp
Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger. Med hjälp av termografi kan man finna felen och åtgärda dem i tid, innan brand eller driftstopp uppstår. En elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter som alla är en potentiell problemkälla. Med termografi är det snabbt och enkelt att kontrollera anläggningen. 20 % av alla bränder orsakas av elektriska fel, och 70 % av kostnaden drabbar industrin. Värmebilderna till höger visar några exempel på dom alvarliga brister som värmekameran snabbt, enkelt och helt beröringsfritt identifierar.

Varför uppstår fel?
När ström flyter genom en elektrisk ledare eller kopplingspunkt så utvecklas värme. När strömstyrkan varierar eller strömmen slås av eller på, varierar också temperaturen. De olika komponenterna kommer växelvis att utvidgas och dras samman, vilket kan göra att anslutningar lossnar. Vibrationer, fukt, smuts, korrosion och rent mekaniskt slitage är exempel på andra faktorer som kan spela in. Inte sällan kan man även finna fel i helt nya anläggningar på grund av för dålig åtdragning. (En ny anläggning bör termograferas direkt vid drifttagningen.) Gemensamt för de flesta typer av fel är att de leder till en förhöjd resistans i kretsen, som i sin tur leder till ännu högre värmeutveckling, och så vidare. När felet väl börjat utvecklas kommer det inte att gå över av sig själv! Med tiden kommer felet i bästa fall att leda till enbart ett driftstopp. Och om det går illa - till en ljusbåge, brand, eller explosion. Det viktigast är att felet hittas i tid!

Hög- och lågspänning kräver olika kompetenser inom termografi och certifierad personal inom respektive område.

 

Värmekamera

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning). Värmekamera fotografering/ termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

Certifierade

Självklart är vi certifierade enligt SBF Norm 1031:2 och värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Rapport

Med en genomarbetad rapport blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Varför välja oss?

Professionell termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.
Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

ERFRARENHET

PROFESSIONELL UTRUSTNING

KUNSKAP

CERTIFIERADE