Hem   /   Fartygs-termografi

Fartygstermografi

Värmekamera besiktning

Termografi som en del av det förebyggande underhållet inom sjöfarten och är oerhört effektivt. Stora kostnader kan förekommas och onödiga driftstopp undvikas.

Mekanisk termografi
När mekaniska utrustningar är i drift och roterande delar utför ett arbete uppstår friktion. När friktionen blir för hög utvecklas värme och temperaturen stiger till onormala nivåer. Detta kan uppstå pga. bristande lager, felaktig last, igensatt ventilation, felaktig uppriktning, dålig eller felaktig smörjning etc.

  • Motorer
  • Lager
  • Avgastemperaturer
  • Risk för brännskador (varma ytor)

El
Upptäcks en begynnande varmgång i en elanläggning så kan bränder och därmed driftstopp förebyggas. Bränder i till exempel ett elskåp kan orsaka stora förluster.

Vid årliga termografering kan man se förändringar som sker och vad som kan behöva åtgärdas.

 

Värmekamera

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning). Värmekamera fotografering/ termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

Certifierade

Självklart är vi certifierade enligt SBF Norm 1031:2 och värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Rapport

Med en genomarbetad rapport blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Varför välja oss?

Professionell termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.
Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

ERFRARENHET

PROFESSIONELL UTRUSTNING

KUNSKAP

CERTIFIERADE