Hem   /   Industri-termografi

Industritermografi

Värmekamera besiktning

Termografi som en del av det förebyggande underhållet inom industriella tillämpningar är oerhört effektivt. Stora kostnader kan förekommas och onödiga driftstopp undvikas.

Kvalitén på processer kan enkelt karläggas och felsökning förenklas effektivt.

Termografering av industrier för detektering av avvikelser i klimatskärmen kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

Process termografi
När processutrustningar så som rökgaskanaler, ugnar, ångpannor, ventiler etc. är i drift utvecklas energi. Ett visst mått av energiutveckling är tillåtet och relativt normalt.
Men när energiutvecklingen blir för hög på grund av varierande godstjocklek, rörförträngningar, sedimentering, ventilfel, hydraldefekter  etc. så stiger temperaturen till skadliga nivåer. Termografi kan effektivt detektera dessa defekter.

Mekanisk termografi
När mekaniska utrustningar är i drift och roterande delar utför ett arbete uppstår friktion. När friktionen blir för hög utvecklas värme och temperaturen stiger till onormala nivåer. Detta kan uppstå pga. bristande lager, felaktig last, igensatt ventilation, felaktig uppriktning, dålig eller felaktig smörjning etc.

 

Värmekamera

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning). Värmekamera fotografering/ termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

Certifierade

Självklart är vi certifierade enligt SBF Norm 1031:2 och värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Rapport

Med en genomarbetad rapport blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Varför välja oss?

Professionell termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.
Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

ERFRARENHET

PROFESSIONELL UTRUSTNING

KUNSKAP

CERTIFIERADE