Hem   /   Mätningar

Mätningar

Mätningar

Den övergripande undersökningen syftar till att bestämma arten av problem och på vilket sätt problemen påverkar innemiljön. Här är fakta som luftrörelser, temperatur och fuktförhållanden viktiga.
Exempel är den så kallade skorstenseffekten i hus, särskilt om vintern då temperaturskillnaderna mellan inne och ute är stor. Luft tas då in genom golvkonstruktionen och med denna följer mikroorganismer, radon och lukter från grunden.

  • Luftrörelse
  • Fuktkvoter
  • Temperaturer
  • PPM
Luftrörelser

Om innetemperaturen skiljer sig från utetemperaturen uppstår en skillnad i tryck mellan in- och utsidan beroende på skillnad i luftens densitet. Detta skapar termiska drivkrafter (så kallad skorstensverkan). När temperaturen inne är högre än ute uppstår det ett undertryck på lägre nivåer och luft pressas in. Högre upp uppstår ett övertryck så att luften läcker ut. Om lufttemperaturen är lägre inne än ute blir förhållandena omvända.

Fuktkvoter

Fuktkvoten avgör materialets egenskaper och hållbarhet. Dessutom kan fuktkvoten ge en god indikation på om det finns risk för påväxt av mögel eller rötsvamp. Fuktkvoten ökar när luftfuktigheten ökar (och tvärtom), men fuktkvoten förändras långsammare än luftfuktigheten. Om fuktkvoten är hög kan man förutsätta att luftfuktigheten varit förhöjd över tid. En fuktkvotsmätning ger därför en relativt god upplysning om fuktriskerna, även när det bara finns tid för en snabb undersökning.

PPM

Utomhus är koldioxidnivån runt 400 ppm. Inomhus brukar den ligga på 600-800 ppm i bra ventilerade bostäder och lokaler. Långvariga nivåer över 1000 ppm visar att åtgärder måste göras.

Varför välja oss?

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

ERFRARENHET

PROFESSIONELL UTRUSTNING

KUNSKAP

CERTIFIERADE