Hem   /   värmekamera

Termografi

Värmekamera besiktningar.

Värmekamerabesiktningar

Värmefotografering kan hjälpa till att hitta problemkällor utan stora ingrepp.

Bygg-termografi

För att hitta dolda brister i byggnadnaden.

El-termografi

Lokalisera fel innan brand och driftstopp.

Industri-termografi

En del av det förebyggande underhållet.

Fartygs-termografi

Onödiga driftstopp undvikas.

Varför välja oss?

Professionell termografering kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.
Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

ERFRARENHET

PROFESSIONELL UTRUSTNING

KUNSKAP

CERTIFIERADE