Hem   /   Energianalys

Energianalys

Energianalys

Vi analyserar fastighetens energianvändning med djupa teoretiska och praktiska kunskaper som bas.

Mer än 40 % av Sveriges energiomsättning går därför till uppvärmning. Energiförbrukningen i ett hus är beroende av materialegenskaperna i de byggnadsmaterial huset är byggt av, hur huset är konstruerat och byggortens väderförhållanden. Stora och viktiga energiförluster sker genom konvektion, värmeledning och strålning från fönsterrutor, genom väggar, golv och tak. Ventilation innebär också en stor energiförlust.

För att dimensionera ett uppvärmnings system rätt måste man veta husets energibehov. Vi har utvecklat egna avancerade beräkningsprogram som bygger på flera års praktiskt arbete i fält. Genom att använda egna applikationer säkerställer vi kvalitén.

  • Utredning och analys
  • Platsbesök och intervjuer
  • Överskådlig rapport
  • Förslag på genomförandeplan
Norden

Under större delen av året är det i Norden kallare utomhus än vad som kan anses vara en behaglig inomhustemperatur.

Energianalys

Med energianalys avses här en mer ingående kartläggning av hur byggnadens energianvändning t ex fjärrvärme och fastighetsel fördelar sig på transmission, ventilation, varmvattenvärmning samt eventuell kyla.

Resultat

Energianalysen resulterar i en rapport som redovisar hur den köpta energin fördelar sig på värme, kyla, luftbehandling, fastighetsel samt vilka åtgärder som bör genomföras.

Varför välja oss?

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

ERFRARENHET

PROFESSIONELL UTRUSTNING

KUNSKAP

CERTIFIERADE