Byggnadstermografi

Det viktigaste är att felen hittas i tid för att förhindra uppkomsten av fukt, mögel och annat som skadar konstruktionen eller upplevs som dålig inomhusmiljö.

Byggtermografi eller värmekamerabesiktning är ett utmärkt verktyg att använda både vid nyproduktion eller när ni skall förvärva en byggnad. Statusen på byggnadens klimatskärm visualiseras tydligt och används som ett pedagogiskt verktyg för att påpeka avvikelser. Konsekvensen efter en termografering kan till exempel bli att byggentreprenören tvingas komplettera konstruktion eller att prislappen vid en försäljning korrigeras.

Här får du även koll på dina köldbryggor! Köldbryggor är ofta en stor förlustpost och brukar stå för ca. 20% av klimatskalets totala värmeförluster. I värsta fall kan denna siffra uppgå till 50%. Av detta utgör köldbryggor runt fönster upp till hälften av transmissionsförlusterna. Detta kan dock motverkas genom rätt montering av fönster.

 

Vad kan en byggnadstermografering avslöja?

-Brister i isolationen

-Otätheter som ger upplevelse av drag eller kallras

-Fukt

 

Varför välja oss?
Professionell termografering av byggnader kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal. Vi värmefotograferar i enlighet med SS-EN 13187.

 

Rapport

Med en genomarbetad rapport blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

 

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

 

Kontakta oss