VÅRA TJÄNSTER

abc

Energi analys

Vi gör en mer ingående kartläggning av byggnadens energianvändning.

abc

Energikartläggning

Kontroll på vilken energi som köps in och vad den inköpta energin används till.

abc

Mätningar

Den övergripande undersökningen syftar till att bestämma arten av problem.

abc

Termisk komfort

Termisk komfort är ett begrepp som används för att beskriva hur ett utrymme upplevs.

abc

Byggnadstermografi

Energibesparingar och trivsammare inomhusklimat. Byggfusk identifieras.

abc

Eltermografi

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar alltid med att temperaturen stiger.

abc

Industri termografi

Industriell termografi som en del av det förebyggande underhållet.

abc

Sjöfarts termografi

Som en del av det förebyggande underhållet inom sjöfarten och onödiga driftstopp undviks.