Termisk komfort

Detta är en kort introduktion till ämnet ”Termisk komfort” avsedd att ge en inblick i problematiken och vilka möjligheter som finns. När vi planerar att bygga oss ett hus är avsikten att det färdiga huset ska skydda oss mot klimatet. Ytterväggar, tak och bottenplatta utgör husets klimatskärm.

 

Innanför klimatskärmen, det vill säga inne i huset vill vi ha möjlighet att skapa det klimat som bäst passar oss och våra ägodelar. Vi vill med andra ord ha en viss termisk komfort. När vi läser ordet komfort tänker de flesta oss på bekvämlighet, vilket förvisso är en av ordets betydelser.

 

Komfort kan också betyda hemtrevnad, välbehag, välbefinnande och så vidare. Med termisk komfort menas i det här sammanhanget att den byggnad som vi arbetar i, besöker eller bor i ska erbjuda ett klimat inomhus som inte medför obehag för oss.

 

Vi bor i ett land som större delen av året har lägre utomhustemperatur än den som vi önskar att vistas i. Av den anledningen måste husen värmas upp och tillföras ventilationsluft på sådant sätt att vi tycker att det är behagligt att vistas inomhus.

 

Komfort

 

Luft temperatur

- Den operativa temperaturen skall ligga mellan 20-24°C

 

Temperaturskillnad

Temperaturskillnaden mellan 0,1 meter över golvet och 1 meter över golvet skall vara mindre än 3°C.

 

Golv temparatur

Golvets yttemperatur ska vara mellan 19 till 26°C.

 

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten ska vara mellan 30-70%.

 

Strålningsytor (värme/kyla)

Skillnaden mellan kalla strålningsytor skall vara max 10°C. Mellan varma strålningsytor skall det vara max 5°C.

 

Kontakta oss