Sjöfartstermografi

Termografi som en del av det förebyggande underhållet inom sjöfarten och är oerhört effektivt. Stora kostnader kan förekommas och onödiga driftstopp undvikas.

 

Kvalitén på processer kan enkelt karläggas och  felsökning förenklas effektivt.

 

Termografering av fartyg för detektering av avvikelser i klimatskärmen kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

 

Rapport

Med en genomarbetad rapport blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

 

Certifiering

Vi är certifierade enligt SBF Norm 1031:2

 

Kontakta oss