Energianalys

Under större delen av året är det i Norden kallare utomhus än vad som kan anses vara en behaglig inomhustemperatur.

 

Mer än 40 % av Sveriges energiomsättning går därför till uppvärmning. Energiförbrukningen i ett hus är beroende av materialegenskaperna i de byggnadsmaterial huset är byggt av, hur huset är konstruerat och byggortens väderförhållanden. Stora och viktiga energiförluster sker genom konvektion, värmeledning och strålning från fönsterrutor, genom väggar, golv och tak. Ventilation innebär också en stor energiförlust.

 

För att dimensionera ett uppvärmnings system rätt måste man veta husets energibehov. Vi har utvecklat egna avancerade beräkningsprogram i .NET som bygger på flera års praktiskt arbete i fält. Genom att använda egna applikationer säkerställer vi kvalitén.

 

Energibesparing

 

Rapport

Hela energianalysen dokumenteras i en tydlig rapport. Med ett genomarbetat beslutsunderlag blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Kontakta oss